Ulver i Fåreklær

Matteus   7,15: Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.
Matteus 24,24: For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.

Mange kristne er dypt bekymret over den forførelse som nå sprer seg blandt Guds folk. Med denne filmen ønsker vi å vise sannheten om hva enkelte kristne forkynnere og ledere egentlig står for. Vi ønsker også å gi ett helhetsbilde over den forførelse som holder på å innta mange menigheter i verden. I denne filmen vil du få se filmklipp fra enkelte predikanters egne møter, taler og TV-sendinger, slik at du kan få se og høre hva det er de egentlig forkynner og hvordan de opptrer.

Noen eksempler på hva vi viser i filmen: Du vil bl.a få høre "helbredelsespredikant" Benny Hinn i sin egen tv-sending forbanne i Jesu navn hver kvinne og hver mann som våger å motsi ham eller kritisere ham. I et annet tilfelle truer han også med at barna til de som våger å kritisere ham skal få lide for det. Du vil få høre Kenneth Copeland påstå at han er en gud på jorden og at vi ikke trengte noen ny pakt med Jesus Kristus fordi "pakten mellom Gud og mennesker allerede var opprettet med Abraham". Vi viser også hvordan manifestasjoner, som tidligere bare har blitt forbundet med det okkulte, nå får innpass i flere og flere kristne menigheter.

Vi viser hvordan til dels ukjente predikanter (for oss i Norge) har vært med på å påvirke norske kristne menigheter med sin forkynnelse. F.eks så vil du få se hvordan den såkalte Toronto vekkelsen kan spores direkte tilbake til mennesker som er involvert i okkult praksis og som fornekter både sannheten om Jesus Kristus som sann Gud og frelsen i Jesu blod.

Filmen er på 6 kapitler og varer totalt i 4 timer. Den ble i utgangspunktet kun laget på CDrom i Windows Media 9-format (WMV9) med 3 kapitler og ca 2 timer på hver CD. Vi har nå konvertert den til MP4-og lagt resultatet i en Matroska-kontainer – MKV-fil. Vi anbefaler at man ikke ser hele filmen på en gang, men at man gjerne deler visningen opp i minst to ganger.

Nedlasting
Vi har lagt ut filmen til fri nedlasting. Når det gjelder programvare for avspilling kan videospilleren VLC anbefales. Den spiller av det meste, uansett operativsystem.