Om Apologetisk verksted

Vi som står bak dette verkstedet er en Lutheraner (Gunnar), og en Pinsevenn (Solbu). Vi er begge i 30 åra og er vanlige kristne i den forstand at vi har ingen teologisk utdannelse og ingen verv eller lederoppgaver i menighetene vi tilhører. Gunnar har gått i Frikirken i litt over 10 år men går nå i en menighet tilsluttet Misjonssambandet. Solbu tilhører en Pinsemenighet hvor han nå har gått siden 1993.

Hovedmålet for oss i Apologetisk Verksted er å skape debatt og refleksjon og få vanlige kristne til å engasjere seg i lære og trosspørsmål. Dette er med andre ord et websted først og fremst av og for legfolk men hvor folk med teologisk utdannelse selvfølgelig er mer enn hjertelig velkommen til å bidra med sin kunnskap og insikt.

Vi er bekymret for forskjellige former for vranglære som har fått innpass i mange menigheter i dag, men enda mer bekymringsfylt er det at så mange kristne er så lite kritiske og spørrende til det som blir forkynt i fra forskjellig hold. Selv om enkelte kristne nok er brennende opptatt av å lese i bibelen, tenke, vurdere, be til Herren for å forsikre seg om at det de får forkynt stemmer med Guds ord så har vi et inntrykk av at mange desverre har inntatt den holdningen at vi ikke må sjekke ut ting selv fordi dette er ensbetydende med å være "kritisk" eller "negativ".

I tillegg så framstår det i dag en god del lærere og forkynnere, som hevder seg å ha en slik autoritet i fra Herren selv at vanlige kristne nesten ikke våger å stille spøsmålstegn ved det de forkynner eller det de gjør. Dersom de fleste kristne inntar den holdning at man ikke skal være reflektrende og kritisk eller at autoriteter i Guds rike "alltid har rett" så vil det kunne gå bra så lenge de lytter til sanne Guds menn og kvinner. Problemet er at den dagen de blir utsatt for en falsk forkynnelse eller for falske lærere og profeter så har de ingen ting eller svært lite å stille opp med for å avsløre løgnen.

Vi tror at Gud selv har gitt alle kristne i oppdrag, ikke bare å forkynne evangeliet men også å prøve alle som hevder seg å være kristne, og da særlig lærere, profeter og forkynnere mot Guds eget ord.(1)

Bibelen og da særlig Det Nye Testamentet, taler mye om at særlig i den siste tid skal det stå fram mange falske profeter, lærere og messiaser.(2) Bibelen taler også om forførelser, frafall og om muligheten for at til og med de utvalgte, om mulig, kan bli ført vill.(3)

Selv om nesten alle kristne i dag er enige om at vi lever i den siste tid og at det nå ikke er lenge til Jesus Kristus kommer tilbake så er det forbausende få som forkynner om alle de advarslene som bibelen gir oss mot frafall og vranglære. Bare et fåtall av dagens hyrder og pastorer advarer menigheten om å være på vakt mot falske lærere, falske budskap og falske profeter og å prøve alt, inklusive det de selv forkynner, mot Guds eget ord.

Så mange kristne i dag får høre om alt det "store Gud gjør" om tegn og under, mektige budskap, fantastiske helbredelser osv. uten å samtidig bli opplært til at noe av dette kan være falskt! Gud er stor og gjør store ting i blandt oss, men Gud selv fant det nødvendig å advare oss mot forførelser og frafall og om muligheten for å bli grundig lurt dersom vi ikke er på vakt.

Vi mener at mange hyrder og profeter i dag har sviktet sitt kall og talt «Fred, fred!» - og så er det ingen fred.(4) De har åpnet portene på vid gap for ulvene som deretter kan få herje fritt blant Guds får. I stedet for å lære opp oss kristne til å være på vakt mot det som bibelen advarer oss så sterkt i mot blir vi opplært til å "bøye oss" under autoriter og de "store Guds menn".

For å unngå saklig kritikk og beretigede spørsmål sidestiller de ofte det å prøve forkynnelsen mot Guds ord med det å være opprørsk, kritikksyk og egenrådig. Dersom kristne mennesker våger å sette spørsmålstegn ved de de forkynner eller gjør kan de risikere å bli stemplet som dømmesyk, kritisk, negativ, frafallen osv.

Vi på Apologetisk Verksted ønsker å vekke opp den vanlige kristne mann og kvinne (legfolket) og fortelle dem at det er lov å være kritisk, at Gud selv ønsker at vi skal være på vakt og at Han har gitt hver enkelt av oss et ansvar for å teste, vurdere og sjekke ut den forkynnelsen vi mottar og hører på.

Vi mener at sanne og sunne forkynnere tåler å bli gransket og stilt spørsmålstegn ved! Gull tåler å bli testet. Er det gull så vil en grundig undersøkelse bekrefte det du allerede trodde, nemlig at det er ekte gull. Er det falskt så vil en test kunne avsløre dette slik at du ikke blir lurt og du kan ta de nødvendige forholdsregler.

Når mange av dagens kristne blir opplært til å ikke prøve forkynnelsen og ikke stille spørsmålstegn ved noe eller noen får vi en kristenhet som i praksis er åpen for nesten hva som helst. Dette synes vi er meget alvorlig! På bakgrunn av dette ble Apologetisk Verksted opprettet.

Det er ikke sikkert at alle som kommer hit til verkstedet blir enige med oss i alle ting. Noen vil være uenige med oss i hvem vi mener er falske profeter, hyrder og lærere eller i hva vi mener er vranglære, falske budskap og feil forkynnelse. Selv om vi har våre bestemte meninger om mange ting og selvfølgelig ønsker å overbevise folk om det vi mener er riktig så er likevel hovedmålet til Apologetisk Verksted først og fremst å vekke den enkelte kristne til refleksjon over egen tro og til å begynne å stille spørsmål om alt som måtte ha med tro og lære å gjøre. Greier vi å skape debatt, få folk til å tenke gjennom troen og læren og til å spørre seg selv om hva som er sant eller ikke vil vi ha oppnådd det viktigste målet med dette verkstedet.

Gud tåler å bli gransket, Guds ord tåler å bli gransket. Da bør vel Hans tjenere tåle å bli gransket også?

Fotnoter

(1) 1Tess 5,21. 1Joh 4,1. Apg 17,11

(2) Matt 7,15. Matt 24,11. Matt 24,24. Mark 13,22. 2 Kor 11,13. 2Pet 2,1. 1Joh 4,1

(3) 2Tess 2,9. Matt 24, 4-12. Mark 13. 5-6. 1Tim 4,1

(4) Jer 6,14