E-post.

Dersom du har noe på hjertet så er du velkommen til å delta i vårt diskusjonsforum. Der kan du komme med innspill og kritikk enten det gjelder verkstedet og det vi står for, tanker om filmen eller dele dine synspunkter angående kristen tro og lære.

Vil du melde om feil eller problemer med websiden kan du sende mail til Webmaster

Dersom du ønsker å kontakte Apologetisk Verksted direkte så finner du e-post adressen vår nedenfor.

NB! Les dette før du sender e-post til oss:

Vi diskuterer ikke trosspørsmål eller teologi via e-post! Alle teologiske diskusjoner og debatter hører hjemme i diskusjonsforumet. Som hovedregel vil derfor all e-post hvor man prøver å diskutere tro og lære spørsmål med oss forbli ubesvart. Dersom du har ros eller ris eller andre tilbakemeldinger ser vi også helst at du bruker diskusjonsforumet til dette.

E-post med "budskap" eller "advarsler" i fra "Herren" vil konsekvent forbli ubesvart. Det samme gjelder for e-post hvor man åpenbart bare er ute etter å såre eller krenke sine meningsmotstandere. (Vi forbeholder oss forøvrig retten til å offentliggjøre all e-post av denne typen på websiden vår eller i forumet vårt.)

Vi beklager at vi må opptre så strengt som vi gjør ovenfor men dette skyldes rett og slett at vi ikke har mulighet til å kunne svare alle dem som måtte ønske å diskutere med oss på epost. Vi har heller ingen mulighet til å vurdere bakgrunnen/trosgrunnlaget til de personer som mener at de skulle ha fått et "ord fra Herren".

Dersom du ønsker direkte kontakt med oss på verkstedet så kan du sende e-post til oss.